OM

SOLKRAFT

OM

SOLKRAFT

Solkraft vil være en del av løsningen for energiforsyningen i Norge. Sol er en fornybar og verdifull energikilde som er i rask vekst, også i Norge.

Vi realiserer prosjekt som tar hensyn til naturmangfoldet og landskapet, og bidrar til lokal verdiskaping.