OM

VINDKRAFT

OM

VINDKRAFT

Vindkraft er en del av løsningen for å sikre tilstrekkelig elektrisitetsforsyning for den grønne omstillingen i Norge. Vindkraft er en fornybar energikilde som iløpet av de siste årene har hatt en revolusjonerende utvikling og blitt en moden, lønnsom og effektiv energiløsning. Vindkraft kan nå bygges subsidiefritt i områder med tilstrekkelige vindressurser, og bidra til lokal og nasjonal verdiskapning.

Vindr Norge utvikler vindkraft ved eksisterende infrastruktur og nær strømforbrukere, ved industri- og ved jordbruksområder.

Vi realiserer prosjekt som tar hensyn til naturmangfoldet og landskapet, og bidrar til lokal verdiskaping.